Vote

Arturiagone
Votes: 287
#2
VeloZe
Votes: 535
#1
LeCoKiyu
Votes: 147
#3
Classement
# Nom Votes
#1 VeloZe 535
#2 Arturiagone 287
#3 LeCoKiyu 147
#4 NitrateDor 120
#5 bartexx1525 66
#6 Nandae 55
#7 Melie2 39
#8 Maxenc6159 34
#9 _Zeytix_ 20
#10 williamnvrd 14